آدرس شرکت

آدرس: لرستان- خرم آباد- گلدشت شرقی- میدان ایران زمین- ساختمان مرکزی مهندسین مشاور یلدا

تلفن:             64-4226060-0661

فکس:                 4226070-0661

صندوق پستی:          189 خرم آباد

ایمیل:        info@yaldasazeh.com

پیشاپیش تشکر می کنیم از نظر حضرت عالی، امید است با بکارگیری و جمع بندی نظرات و پیشنهادات سازنده و ارزنده شما بتوانیم با همفکری، ایرانی آباد، سرفراز بسازیم؛ هر چند سهم کوچکی داشته باشیم.

آدرس دفتر مرکزي : لرستان- خرم آباد- گلدشت شرقي-  ميدان ايران زمين (آرش)-  ساختمان مرکزي مهندسين مشاور يلدا سازه خرم
صندوق پستي : 189 خرم آباد 
فکس : 4226070-0661 
تلفن : 4-4226060-0661
آدرس دفتر کرج : کرج - ميدان شهيد فهميده- بلوار شهيد فهميده- نمايندگي شرکت يلدا سازه خرم
تلفن و فکس : 6321273-0263            
© 2008 - 2018 یلدا سازه خرم
Back to Top