لیست افراد کلیدی مهندسین مشاور یلدا

 •  محمد علی عادلی (کارشناس  عمران) 

مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره ( 21سال سابقه کار)

 

 • زینب مرادی ( کارشناس ارشد مشاوره)

 

نائب رئیس و عضو هئیت مدیره (15سال  سابقه کار)

 

 • حنیفه عادلی (کارشناس مدیریت)

عضو هئیت مدیره(10سال سابقه کار)

 

 • فاطمه عادلی (کارشناس برق)

عضو هئیت مدیره و تأسیسات برق(10سال سابقه کار)

 

 • عابد مردای ( کارشناس عمران)

عضو هئیت مدیره و مسئول نظارت (12سال سابقه کار)

 

 • خشایار معاضد ( کارشناس ارشد معماری  و شهر سازی )

واحد معماری و شهر سازی (25 سال سابقه کار )

 

 • سیروس صراف یزد ( کارشناس معماری )

واحد معماری و شهر سازی (21سال سابقه کار)

 

 • علی محمد شجاعی (کارشناس معماری )

واحد معماری و شهرسازی  (30سال سابقه کار )

 • رحمان حاتمی (کارشناس برق)

     

 • نجم الدین افخمی

      کارشناس مکانیک(18 سال سابقه کار)

 • خلیل مشیری مقدم (کارشناس برق)

تأسیسات برق (22 سال سابقه کار)

 

 • فرهاد علی محمدی ( کارشناس مکانیک)

واحد مکانیکی (20سال )

 

 •     محمد رضا دارایی ( کارشناس عمران )

           واحد نظارت و برآورد(5 سال سابقه کار

 •     كبري ميريیك سبزواری (دکترا زمین شناسی)


 

 

 

 • الهام بیرانوند (کارشناس ارشد معماری )

واحد معماری و شهرسازی (5سال سابقه کار)

 

 • محمد رضا رحمتی ( کارشناس ارشد مکانیک خاک)

واحد سازه 1( 13 سال سابقه کار)

 

 • علیرضا ولیزاده ( دکترای عمران)

واحد سازه ( 8 سال سابقه کار )

 

 • کامران شرفی (کارشناس عمران سازه)

 

واحد سازه ( 5سال سابقه کار)

 

 • سامان احمدی (کارشناس عمران)

واحد نظارت (5 سال سابقه کار )

 

 • محمد باقری ( کارشناس عمران)

واحد نظارت (5 سال سابقه کار )

 

 

 • عصمت اله کمالی (کارشناس برق)

واحد تأسیسات برقی (25 سال سابقه کار )

 • محمد جمعه زاده (کارشناس عمران)

 

 • دیگر همکاران لیسانس و بالاتر   (کارشناس و کارشناس ارشد )

12 نفر  ( متوسط سلبقه کار 7 سال )

 

 • همکاران فوق دیپلم در رشته های مختلف

12 نفر ( متوسط سابقه کار 12 نفر )

 

 • همکاران دیگر واحدها ( در مقاطع مختلف )

8 نفر ( متوسط سابقه کار 6 سال )

 

 

 

     

 

آدرس دفتر مرکزي : لرستان- خرم آباد- گلدشت شرقي-  ميدان ايران زمين (آرش)-  ساختمان مرکزي مهندسين مشاور يلدا سازه خرم
صندوق پستي : 189 خرم آباد 
فکس : 4226070-0661 
تلفن : 4-4226060-0661
آدرس دفتر کرج : کرج - ميدان شهيد فهميده- بلوار شهيد فهميده- نمايندگي شرکت يلدا سازه خرم
تلفن و فکس : 6321273-0263            
© 2008 - 2018 یلدا سازه خرم
Back to Top