گواهینامه های صلاحیت

 "گواهینامه صلاحیت های خدمات مشاوره"

  پایه 3 گروه معماری شهرسازی تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی                        

  پایه 3 گروه معماری و شهر سازی تخصص، آموزشی، ورزشی، بهداشتی  و درمانی

  پایه 3 گروه  راه و ترابری تخصص راهسازی

جهت ارتقاء گرید و اخذ صلاحیتها، اقدام لازم بعمل آمده و در حال پیگیری مراحل قانونی  می باشد.

 

 

 

آدرس دفتر مرکزي : لرستان- خرم آباد- گلدشت شرقي-  ميدان ايران زمين (آرش)-  ساختمان مرکزي مهندسين مشاور يلدا سازه خرم
صندوق پستي : 189 خرم آباد 
فکس : 4226070-0661 
تلفن : 4-4226060-0661
آدرس دفتر کرج : کرج - ميدان شهيد فهميده- بلوار شهيد فهميده- نمايندگي شرکت يلدا سازه خرم
تلفن و فکس : 6321273-0263            
© 2008 - 2018 یلدا سازه خرم
Back to Top