مشاورهمشاوره در زمینه شهر سازی، طراحی شهرک های صنعتی, معماری های شهری از جمله فعالیت های است که شرکت مهندسین مشاور یلدا توانایی انجام آنها را دارا می باشد.
 

پروژه‌های مشاوره شده

طراحی

طراحی ساختمان های اداری، ورزشی، راهسازی، مسکونی، بهداشتی ، بیمارستانی  و تجاری از فعالیتهای عمده این شرکت می باشد که تا کنون پروژه های  بسیاری در این زمینه ها توسط مهندسین مشاور یلدا با موفقیت به پایان رسیده است.
پروژه‌های طراحی شده

نظارت

نظارت بر ساخت یکی از اصلی ترین فعالیت های مهندسین مشاور یلدا می باشد و در این زمینه تا کنون بر اجرای پروژه های بسیاری در سطح کشور نظارت داشته است.
این شرکت در زمینه نظارت نیز از کارنامه پرباری برخوردار است.

پروژه‌های تحت نظارت

 

آدرس دفتر مرکزي : لرستان- خرم آباد- گلدشت شرقي-  ميدان ايران زمين (آرش)-  ساختمان مرکزي مهندسين مشاور يلدا سازه خرم
صندوق پستي : 189 خرم آباد 
فکس : 4226070-0661 
تلفن : 4-4226060-0661
آدرس دفتر کرج : کرج - ميدان شهيد فهميده- بلوار شهيد فهميده- نمايندگي شرکت يلدا سازه خرم
تلفن و فکس : 6321273-0263            
© 2008 - 2018 یلدا سازه خرم
Back to Top