شركت يلداسازه خرم اولين شركت خدمات مشاوره ای در زمينه راه و ساختمان است كه در استان لرستان به ثبت رسيده و از سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت لرستان ، گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در گروه هاي معماري و شهرسازي و راه و ترابري را اخذ نموده و داراي توان فني كارآمد و بخصوص نيروي انساني متخصص و متعهد مي باشد. اين شركت بصورت رسمي فعاليت خود را در سال 1378 با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی شهر خرم آباد به شماره 2395 مورخ 29/08/1378 آغاز نموده است و در سال 1381 در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان موفق به اخذ صلاحيت شده و بعد از اتمام مدت ، گواهينامه صلاحيت صادر شده با ابلاغ آيين نامه تعيين صلاحيت جديد مشاوران براي ارتقاء و تمديد تخصص هاي قديمي و دريافت تخصص هاي جديد اقدام نموده و هم اکنون مراحل پاياني دريافت گواهينامه صلاحيت جديد را پيگيري مي نمايد. تخصص هاي اخذ شده به شرح زير مي باشند.