سازمان تبلیغات اسلامی کوهدشت

رتبه 3 در شهرسازی

سازمان تبلیغات اسلامی الیگودرز

رتبه 2 در ساختمانهای صنعتی و نظامی

کتابخانه عمومی درجه دو خرم آباد

رتبه 3 در شهرسازی

کتابخانه عمومی درجه دو بروجرد

رتبه سه در راهسازی

سازمان تبلیغات اسلامی خرم آباد

رتبه 3 در شهرسازی

مجموعه اداری و پشتیبانی سایت امدادی هلال احمر درود

سازمان تبلیغات اسلامی دورود

رتبه 3 در شهرسازی

هتل ارشیا خرم آباد

رتبه 3 در شهرسازی

مرکز بررسی و تشخیص بیماری های دام استان لرستان

رتبه 3 در شهرسازی

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر

رتبه 3 در شهرسازی

مجتمع فرهنگی تبلیغی شهر الشتر

رتبه 3 در شهرسازی

هنرستان هنرهای زیبای خرم آباد

رتبه 3 در شهرسازی

مسکن مهر شهرستان دورود

رتبه 3 در شهرسازی

مسکن مهر شهرستان کوهدشت

رتبه 3 در شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان مسکونی شرکت مخروط کار

رتبه 3 در شهرسازی

اداره پست بروجرد

رتبه 3 در شهرسازی

اداره پست الیگودرز

رتبه 3 در شهرسازی

ندامتگاه و کانون اصلاح و تربیت خرم آباد

رتبه 3 در شهرسازی

تعزیرات حکومتی استان لرستان

رتبه 3 در شهرسازی

شرکت نفت ازنا

رتبه 3 در شهرسازی

بانک کشاورزی استان لرستان

رتبه 3 در شهرسازی

شهرداری شوش

رتبه 3 در شهرسازی

شهرداری اندیمشک اندیمشک

رتبه 3 در شهرسازی

طرح اصلاحی خیابان حافظ و محدوده اطراف آن

رتبه 3 در شهرسازی

موزه الیگودرز

رتبه 3 در شهرسازی

موزه نورآباد

رتبه 3 در شهرسازی

شهرداری معمولان

رتبه 3 در شهرسازی

شهرداری فیروز آباد

رتبه 3 در شهرسازی

پل پران پرویز

رتبه 3 در شهرسازی

گمرک استان لرستان

رتبه 3 در شهرسازی

سازمان زندانهای خرم آباد

رتبه 3 در شهرسازی