مجتمع فرهنگی تبلیغی شهر کوهدشت
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مجتمع فرهنگی تبلیغی شهر الیگودرز
رتبه 2 در ساختمانهای صنعتی و نظامی

رتبه 2 در ساختمانهای صنعتی و نظامی

کتابخانه عمومی درجه دو خرم آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

کتابخانه عمومی درجه دو بروجرد
رتبه سه در راهسازی

رتبه سه در راهسازی

مجتمع فرهنگی تبلیغی امام خمینی خرم آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مجموعه اداری و پشتیبانی سایت امدادی هلال احمر درود
طراحی بر اساس آخرین مدل های روز

طراحی بر اساس آخرین مدل های روز

مجتمع فرهنگی هنری پلدختر
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

هتل ارشیا خرم آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مرکز بررسی و تشخیص بیماری های انگلی دام استان لرستان
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مجتمع فرهنگی تبلیغی شهر الشتر
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

هنرستان هنرهای زیبای خرم آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مجتمع فرهنگی تبلیغاتی شهرستان کوهدشت
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان مرکزی مهندسین یلدا سازه خرم
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مسکن مهر شهرستان دورود
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مسکن مهر شهرستان کوهدشت
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مهمانسرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان مسکونی شرکت مخروط کار
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان اداره پست بروجرد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان اداره پست الیگودرز
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ندامتگاه و کانون اصلاح و تربیت خرم آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

منازل مسکونی تعزیرات حکومتی استان لرستان
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

جایگاه سوخت و مجتمع رفاهی شرکت خرم آباد-پل زال
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

شرکت نفت ازنا
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان بانک کشاورزی شعبه انقلاب
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان بانک کشاورزی شعبه دورود
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

ساختمان بانک کشاورزی شعبه نورآباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

مجتمع فرهنگی تفریحی ملاوی
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

پارک بزرک شوش
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

پارک اندیمشک
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

طرح اصلاحی خیابان حافظ و محدوده اطراف آن
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

استحکام بخشی و طراحی داخلی موزه الیگودرز
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

استحکام بخشی و طراحی داخلی موزه نورآباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

پارکینگ کابلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

پل عابر پیاده و سواره معمولان
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

تقاطع غیر هم سطح فیروز آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

پل پران پرویز
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

احداث مسیر و پل های دهستان چم سنگر
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

سایت گمرک استان لرستان
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

راه دسترسی ه ندامتگاه جدید خرم آباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی

راه شیخ آباد-عدل آباد شهرستان نورآباد
رتبه 3 در شهرسازی

رتبه 3 در شهرسازی