شرکت یلدا سازه خرم از آغاز تاسیس گام های مفیدی و موثری در جهت ارتقاء سطح کیفی شرکت برداشته و موفق به اخذ گواهینامه های معتبر داخلی و بین المللی شده است.

ISO 9001
ISO 14001
HSE-MS
ISO 10006
OHSAS 18001 از کشور انگلستان
گواهینامه جامعه انبوه سازان